Privacy

Wie zijn we

Linearaviation.nl is een website van:
Linear Aviation
Groningerweg 24
9321 AD Peize
tel.: 050 503 5162

Ons website-adres is: https://linearaviation.nl/.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we dat doen

Geregistreerde gebruikers

Wanneer u een geregistreerde gebruiker bent van Linearaviation.nl, slaan wij uw naam en email adres op om u toegang te geven tot de beveiligde inhoud van de website.

Cookies

Als u een geregistreerde gebruiker bent en inlogt op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Een cookie is een klein bestandje dat met het laden van de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de webbrowser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u de browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw logininformatie en schermweergaveopties. Logincookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergaveopties 1 jaar. Als u bij het inloggen ‘Onthoud mij’ selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden logincookies verwijderd.

Wilt u niet dat er cookies op uw computer worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via de webbrowser. Hoe u dit doet, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

IP-adres

Wij slaan uw IP-adres op om onze website te kunnen beveiligen tegen geautomatiseerde aanvallen.

Met wie we persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens van een geregistreerde gebruiker worden bewaard totdat de gebruiker aangeeft niet langer als gebruiker geregistreerd te willen staan. Een verzoek hiertoe kan per e-mail worden gericht aan . Zie voor meer informatie hierna onder ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Voor geregistreerde gebruikers van de website bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen. De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Wij bewaren de IP-adressen voor de beveiliging van de site maximaal 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LINE UP boek en media bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@linearaviation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactinformatie voor privacyspecifieke zaken

Neem voor het inzien, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens en voor alle andere privacygerelateerde zaken contact op via info@linearaviation.nl.

Aanvullende informatie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De verbinding met deze site verloopt altijd via een beveiligde SSL-verbinding. Ook beheer en back-ups worden altijd via een beveiligde verbinding uitgevoerd.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@linearaviation.nl.

Welke datalekprocedures we hebben geïmplementeerd

Wij registreren alle datalekken in ons kwaliteitssysteem. Omvangrijke datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van welke derde partijen wij persoonsgegevens ontvangen

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van derde partijen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.